5- Niktaris Gabriel GREECE

5- Niktaris Gabriel GREECE

Τιμητική Διάκριση, για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών: Γαβριήλ Νύκταρης (Ελλάδα)