Inauguration of the poster exhibition "10 years Typography Museum", 2/8/2015

The inauguration of the 2nd International Poster Contest by the Museum of Typography, took place the evening of the 2nd of August at the auditorium of Typography Museum.

The three winners are: George Kritikos Giannis Mallis, Constantine Krigkas, who received significant prizes (€ 1,000 for the first, EUR 700 for the second and EUR 500 for the third winner, sponsored by the newspaper "Haniotika News" ).
The first award was presented by the chairman of the Museum Yannis Garedakis, 2nd prize by Clemis Mastoridis Committee typography professor and graphic communication at the University of Nicosia and the third by Gerasimos Leonidas, typography professor at the University of Reading in England .
The 27 contestants that stood out and received honors are: Maria Demetriou, Anthony Giannopoulos, Andy Papadakis Maria Koufalioti Constantina Valuable Zerdevas Brikori, John Divolis Despina Aerakis, Laura Fraholli, Angeliki Michalopoulou Anthony Sontras Dimitris Apostolidis, printing "Stoicheiagra" Maria Matsouka, Antigone - Maria KABITAKI, Alexander Kokkola, Olga Zola, Tasos Bakatsakis Manolis Dimitriadis Anestis Tzivelekidis Costas Bartsokas Costas Diakainisakis, Nicole Chorinopoulou Nikolaos Kavadias, Range Voskarides Thanos Pappas, Maria Dellis and Aspasia Katsikadi .

LATEST NEWS