ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Φωτογραφία

Χώρος αφιερωμένος στη φωτογραφία, με ένα μεγάλο αριθμό δωρεών από φωτογραφικές μηχανές, σπάνια μηχανήματα, εξαρτήματα φωτογραφίας και οπτικό υλικό από τα αρχεία της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, με φωτογραφίες από τα τέλη 19ου αιώνα.
Επίσης εκτίθεται τόμος με το πρώτο παράδειγμα μετατροπής φωτογραφίας σε χαρακτικό, για εκτύπωση στην εφημερίδα L'Illustration, από δημοσιογραφικό ρεπορτάζ του 1848.
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα δωρεά από παλιό φωτογραφείο των Χανίων, το Φωτο-Μίνως, με παλιούς Χανιώτες από περίπου τα μέσα 20ού αιώνα σε γυάλινα αρνητικά φιλμ πάνω σε φωτεινή τράπεζα / μονταζιέρα.