ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Βιβλιοθήκη

Σπάνιες ελληνικές και ξένες εκδόσεις, εφημερίδες, χάρτες, χειρόγραφες ιστορικές επιστολές, φωτογραφικό υλικό, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα, είναι μόνο μερικοί από τους θησαυρούς που φυλάσσονται και επιλεκτικά εκτίθενται στη βιβλιοθήκη του μουσείου. Επίσης στον ίδιο χώρο εκτίθεται η συλλογή παλιών γραφομηχανών και πολύγραφων.