Συνέδριο Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μουσείων Τυπογραφίας, 2&3/10/2015

Το Μουσείο Τυπογραφίας θα συμμετέχει στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μουσείων Τυπογραφίας 2-3 Οκτωβρίου 2015 στην Tipoteca Italiana, Κορνούδα, Ιταλία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ