Το Μουσείο Τυπογραφίας σε έκδοση για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του ΣτΕ 11/11/2020

Σε μία έκδοση που παρουσιάζει όλες τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης που διέρχονται από την Ελλάδα προχώρησε η Ελληνική Προεδρία της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο κείμενο, όλοι οι ελληνικοί φορείς που συμμετέχουν στις πιστοποιημένες διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και όσοι προτίθενται να συμμετέχουν και βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης. Από την Κρήτη διέρχεται – μέχρι στιγμής – μία πιστοποιημένη διαδρομή, η “Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς”, η οποία εκπροσωπείται από το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη.

Το έντυπο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Κ. Βλάση, τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, το γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας Στρασβούργου, καθώς και τις Περιφέρειες της Ελλάδος.

Tο πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών ξεκίνησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1987 με σκοπό να αναδείξει, μέσα από ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική κληρονομιά των διαφόρων χωρών της Ευρώπης συμβάλλει στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές εφαρμόζουν στην πράξη τις θεμελιώδεις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης: ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτιστική δημοκρατία, πολιτιστική ποικιλομορφία και ταυτότητα, διάλογος, αμοιβαίες ανταλλαγές και πολιτιστικός πλούτος πέρα από σύνορα, διαμέσου των αιώνων. Από τον Ιούνιο 2019 οι πιστοποιημένες Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέρχονται σε 38.

Το φυλλάδιο είναι προσβάσιμο διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/roads-booklet.pdf

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ